Tag: tłumacz

  • Rozmówki polsko-angielskie.

    Dziś dawno nie dodawany cytat. Robiąc porządki natrafiłem na książęczke, sprzed 30 lat, pod tytułem: “Say it in POLISH”. Jest to zbiór zwrotów polskich dla amerykanów z opisem fonetycznym. Oto parę przykładów, które wylosowałem (pisowania oryginalna): 214. Can you recommend a mechanic? Proszę polecić mechanika? PROH-sheh poh-LEH-cheech meh-hah-NEE-kah? 216. What town is this? Co to…